Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 apríl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Brexit preparedness in the area of Health and Food Safety - Speech by Vice-President Jyrki Katainen