Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 marec 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Building Cooperation in Cross-border Healthcare: New study maps state of play and optimal ways forward