Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 február 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Bulgarian Presidency Conference "Research Infrastructures beyond 2020 – sustainable and effective ecosystem for science and society" - 22-23 March 2018 in Sofia (BG) – re