Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 máj 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Call for Proposals of EU Health Programme 2019 Project Grants: Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of antimicrobials in human health. Deadli