Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 október 2010Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Call for tender for the organisation of a communication campaign aimed at encouraging smoking cessation targetting in particular young adults