Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 jún 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Call for tender for pilot project providing support to women with an alcohol problem, to reduce risks, in particular during pregnancy