Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 január 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Citizens' Summary on Methylene Glycol in hair straighteners