Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem14 oktobris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

COM(2021)627 - Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/746 as regards transitional provisions for certain in vitro diagnost