Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 január 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission grants one more week to submit comments on strengthening EU cooperation on Health Technology Assessment!