Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Общи публикации12 юли 2020Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Commission guidelines on Union-wide derogations for medical devices