Skip to main content
Public Health
Meddelelse18 April 2016Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Commission Implementing Decision (EU) 2016/586 of 14 April 2016 on technical standards for the refill mechanism of electronic cigarettes