Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 február 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1280 on good distribution practice for active substances used as starting materials in veterinary medicinal products