Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 júl 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1107 of 4 July 2022 laying down common specifications in accordance with Regulation (EU) 2017/746