Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas3 birželis 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Commission launches public consultation on the Preliminary Opinion on the safety of titanium dioxide in toys