Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 jún 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission launches public consultation on the Preliminary Opinion on the safety of titanium dioxide in toys