Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie6 február 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission makes it easier for citizens to access health data securely across borders