Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие14 октомври 2021Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Commission proposes a progressive roll-out of the new In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation