Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 október 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission proposes a progressive roll-out of the new In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation