Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 september 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission provided the final version of the Guidelines on the benefit-risk assessment of the presence of phthalates in certain medical devices