Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas8 gruodis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Commission publishes Expert Panel opinion on the organisation of resilient health and social care following the COVID-19 pandemic