Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 december 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission publishes Expert Panel opinion on the organisation of resilient health and social care following the COVID-19 pandemic