Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 júl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission publishes its progress report on the European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance