Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 september 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

The Commission publishes recommendations for a common EU testing approach for COVID-19