Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие12 февруари 2021Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Commission publishes study on Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR