Skip to main content
Public Health
Meddelelse12 Februar 2021Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Commission publishes study on Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR