Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas12 vasaris 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Commission publishes study on Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR