Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem12 februāris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Commission publishes study on Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR