Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие15 ноември 2017Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Commission recommendations on improvement to package leaflets: EMA publishes action plan