Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 november 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission recommendations on improvement to package leaflets: EMA publishes action plan