Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission report on the national and European Medicines Agency experience regarding the list of medicines for human use subject to additional monitoring