Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 máj 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission Report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients' rights in cross-border healthcare