Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 január 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission supports blood services to increase COVID-19 convalescent plasma collection