Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas3 birželis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Commission takes first step towards adoption of a Pharmaceutical Strategy for Europe