Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission takes first step towards adoption of a Pharmaceutical Strategy for Europe