Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas29 birželis 2012Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Commissioner Dalli delivers speech on eHealth, Washington, 28 June 2012