Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem22 jūnijs 2012Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Commissioner Dalli delivers speech on European Cancer Policy: Prevention and Cancer Information, Rome, 19 June 2012