Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 jún 2012Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commissioner Dalli delivers speech on European Cancer Policy: Prevention and Cancer Information, Rome, 19 June 2012