Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas13 vasaris 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Conclusions of the Extraordinary Council of Ministers for Health: Cooperation is key to counter the COVID-19 outbreak