Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem13 februāris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Conclusions of the Extraordinary Council of Ministers for Health: Cooperation is key to counter the COVID-19 outbreak