Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 február 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Conclusions of the Extraordinary Council of Ministers for Health: Cooperation is key to counter the COVID-19 outbreak