Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie31 máj 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Conference on “Best practices in implementing the International Health Regulations” (7-8 June 2018, Greece)