Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 apríl 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Cooperation between regulators and HTA bodies creates synergies - ΕΜΑ and EUnetHTA publish outcome of joint 2012-2015 work plan