Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 august 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Coronavirus: Commission approves funding for training of healthcare professionals in intensive care skills