Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Coronavirus: Commission issues guidance to mitigate clinical trial disruption in the EU