Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa15 październik 2020Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Coronavirus: Commission lists key steps for effective vaccination strategies and vaccines deployment