Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15. októbra 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Coronavirus: Commission lists key steps for effective vaccination strategies and vaccines deployment