Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 marec 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Coronavirus: European standards for medical supplies made freely available to facilitate increase of production