Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas28 sausis 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Coronavirus: Member States adopted guidelines on proof of vaccination for medical purposes