Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem28 janvāris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Coronavirus: Member States adopted guidelines on proof of vaccination for medical purposes