Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa28 styczeń 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Coronavirus: Member States adopted guidelines on proof of vaccination for medical purposes